راهنمای کارگران برای حمل بار ایمن

راهنمای کارگران برای حمل بار ایمن

مقالات باربری
جمعه بیست و ششم بهمن ۹۷


از حرکات کششی به عنوان بخشی از برنامه جامع ارگونومیکی استفاده کنید اما اینگونه اقدامات نباید جایگزین راهکارهای مهندسی یا مدیریتی-اجرایی گردد.

1-استفاده از تکنیکهای زیر برای بارهای سنگین در حمل اثاثیه

 • استفاده از تجهیزات کمکی
 • کاهش وزن بار
 • بسته بندی مجدد جعبه ها برای افزایش ثبات و پایداری

تجهیزات حمل بار

2-برای جابجایی بارها برنامه ریزی کنید

 • برای جلوگیری از افتادن و لیز خوردن از کفش مناسب استفاده کنید.
 • اگر از دستکش استفاده میکنید اندازه آن مناسب باشد.همینطور بسته به جنس دستکش ممکن است نیروی بیشتری برای گیرش لازم باشد.به عنوان مثال پوشیدن یک جفت دستکش میتواند تا 40 درصد گیرش را کاهش دهد.
 • از جابجایی بارهای بزرگ و حجیم که مانع دید شما می شود پرهیز کنید.
 • در صورت امکان به جای کشیدن از هل دادن استفاده کنید.
 • در صورت امکان به جای حمل از هل دادن یا غلتاندن استفاده کنید.
 • تا زمان وظایف جابجایی را انجام دهید که خودتان فکر میکنید میتوانید بدون مشکل ادامه دهید.
 • سعی کنید از سطوح شیبدار و موانعی که جابجایی را مشکل میکند اجتناب کنید.
 • وقتی مواد ناپایدار و مواد غذایی را حمل میکنید هوشیارتر باشید.
 • از لغزنده بودن سطوح آگاه بوده و تا حد امکان از آن خودداری کنید.

 

3-رعایت نکات حین جابجایی و حمل بار

 • بار را به بدنتان نزدیک کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که مسیر را به درستی میدانید.
 • وقتی بار را با یک دست حمل میکنید بار را بین دستها جابجا کنید.
 • هر جا مناسب باشد از دو دست برای جابجایی وسایل و اثاثیه استفاده کنید.
 • از وقفه های استراحت استفاده کنید.